Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на материали в района на хидротехнически комплекс „Арда“ с 9 (девет) обособени позиции"

Реф. №: 15РП-460А064

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0032

Статус: Частично възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.07.2015 г.
Обявление30.07.2015 г.
Документация30.07.2015 г.
Разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП04.08.2015 г.
Разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП11.08.2015 г.
Разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП21.08.2015 г.
Протокол 1 от оценка на офертите07.09.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения07.09.2015 г.
Протокол 213.10.2015 г.
Протокол 313.10.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител13.10.2015 г.
Решение за прекратяване на обособена поз. 5 и поз. 713.10.2015 г.
Решение за прекратяване на обособена поз. 613.10.2015 г.
Лот 1 - Топливо2 ЕООД23.11.2015 г.
Лот 2 - Филкаб АД23.11.2015 г.
Лот 3 - ЕТ Трега23.11.2015 г.
Лот 4 - Топливо2 ЕООД23.11.2015 г.
Лот 8 - Топливо2 ЕООД23.11.2015 г.
Лот 9 - ЕТ Трега23.11.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие26.01.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 305.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 905.02.2016 г.
Справка плащане17.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 119.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 219.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 419.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 819.02.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение04.05.2016 г.

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2