Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на материали за нуждите на НЕК ЕАД с 11 обособени позиции"

Реф. №: 15РП-М50А028

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0046

Статус: Частично възложена / прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение25.09.2015 г.
Обявление25.09.2015 г.
Документация25.09.2015 г.
Отговор на въпроси06.10.2015 г.
Отговор на въпроси12.10.2015 г.
Отговор на въпроси13.10.2015 г.
Отговор на въпроси15.10.2015 г.
Отговор на въпроси16.10.2015 г.
Протокол №105.11.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.11.2015 г.
Протокол №202.12.2015 г.
Протокол №302.12.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител02.12.2015 г.
Договор поз. 126.01.2016 г.
Договор поз. 226.01.2016 г.
Договор поз. 326.01.2016 г.
Договор поз. 626.01.2016 г.
Договор поз. 726.01.2016 г.
Договор поз. 826.01.2016 г.
Договор поз. 1126.01.2016 г.
Договор поз. 1011.02.2016 г.
Договор поз. 911.02.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие11.02.2016 г.
Справки за извършено плащане15.03.2016 г.
Връщане на гаранции за изпълнение15.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 616.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 816.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 1116.03.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 129.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 329.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 729.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 1029.03.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Връщане на гаранции за изпълнение - 2 бр.18.04.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 920.04.2016 г.
Справка за извършено плащане22.06.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 227.06.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2