Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на материали за нуждите на НЕК ЕАД с 11 обособени позиции"

Реф. №: 15РП-М50А028

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0046

Статус: Частично възложена / прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение25.09.2015 г.
Обявление25.09.2015 г.
Документация25.09.2015 г.
Отговор на въпроси06.10.2015 г.
Отговор на въпроси12.10.2015 г.
Отговор на въпроси13.10.2015 г.
Отговор на въпроси15.10.2015 г.
Отговор на въпроси16.10.2015 г.
Протокол №105.11.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.11.2015 г.
Протокол №202.12.2015 г.
Протокол №302.12.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител02.12.2015 г.
Договор поз. 126.01.2016 г.
Договор поз. 226.01.2016 г.
Договор поз. 326.01.2016 г.
Договор поз. 626.01.2016 г.
Договор поз. 726.01.2016 г.
Договор поз. 826.01.2016 г.
Договор поз. 1126.01.2016 г.
Договор поз. 1011.02.2016 г.
Договор поз. 911.02.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие11.02.2016 г.
Справки за извършено плащане15.03.2016 г.
Връщане на гаранции за изпълнение15.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 616.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 816.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 1116.03.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 129.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 329.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 729.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 1029.03.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Връщане на гаранции за изпълнение - 2 бр.18.04.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 920.04.2016 г.
Справка за извършено плащане22.06.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 227.06.2016 г.

Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...
Договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: "Доставка на резервни части на...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2