Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование:„Разширяване на функционалността на системата Smart Billing Enterprise" за автоматизиран импорт на постъпващи данни от крайните снабдители и електроразпределителните дружества (ЕРП) за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, както и изготвяне на съответните справки от обработка и анализ на информацията"

Реф. №: 15ИП-719А041

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0030

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.07.2015 г.
Решение на СД НЕК ЕАД27.08.2015 г.
Доклад по чл.92а ал.527.08.2015 г.
Договор01.10.2015 г.
Справка плащане26.01.2016 г.
Изпълнение на договор01.02.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2