Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на материали за язовирни райони „Голям Беглик", „Батак", „Родопи" и ремонтна база „Батак" с обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Доставка на строителни материали за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 2 – Доставка на инертни материали за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 3 – Доставка на изделия от метал за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 4 – Доставка на желязо армировъчно за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 5 – Доставка на изделия от камък за язовирни райони „Батак" и „Родопи"
Обособена позиция 6 – Доставка на материали за обзавеждане за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 7 – Доставка на бетон и разтвори за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 8 – Доставка на добавки за бетон за язовирен район „Голям Беглик";
Обособена позиция 9 – Доставка на хидроизолация за бетон за язовирен район „Голям Беглик;
Обособена позиция 10 – Доставка на дървен материал и изделия свързани с него за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 11 – Доставка на електро материали за язовирни райони „Голям Беглик" и „Родопи";
Обособена позиция 12 – Доставка на ВиК материали за язовирен район „Голям Беглик";
Обособена позиция 13 – Доставка на керамични плочи на язовирни райони „Голям Беглик и „Родопи";
Обособена позиция 14 – Доставка на ламиниран паркет на язовирни райони „Голям Беглик и „Родопи";
Обособена позиция 15 – Доставка на газ пропан-бутан за язовирен район „Родопи";
Обособена позиция 16 – Доставка водосточна система дъждовни води за ремонтна база „Батак";
Обособена позиция 17 – Доставка на локална аспирационна система за заварачна маса за ремонтна база „Батак";
Обособена позиция 18 – Доставка на алуминиева и PVC дограма за язовирни райони „Голям Беглик и „Родопи"

Реф. №: 15РП-260А055

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0028

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.07.2015 г.
Обявление22.07.2015 г.
Документация22.07.2015 г.
Разяснение по чл.29 от ЗОП14.08.2015 г.
Разяснение по чл.29 от ЗОП17.08.2015 г.
Разяснение по чл.29 от ЗОП20.08.2015 г.
Протокол 111.09.2015 г.
Съобщение отваряне ценови предложения15.09.2015 г.
Протокол 213.10.2015 г.
Протокол 313.10.2015 г.
Решение СД класиране13.10.2015 г.
Решение прекратяване22.10.2015 г.
Договор ОП 118.11.2015 г.
Договор ОП 618.11.2015 г.
Договор ОП 718.11.2015 г.
Договор ОП 818.11.2015 г.
Договор ОП 1118.11.2015 г.
Договор ОП 1218.11.2015 г.
Договор ОП 1318.11.2015 г.
Договор ОП 1418.11.2015 г.
Информация възстановени гаранции за участие25.11.2015 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 619.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1119.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1219.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1319.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1419.02.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение04.05.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Информация за изпълнение на договор 15РП-260А055-ЛО108.08.2016 г.
Информация за изпълнение на договор 15РП-260А055-ЛО808.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 716.01.2017 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 716.01.2017 г.
Изпълнение на договор ОП 718.01.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2