Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти за ХГ-2 и ХГ-3 във ВЕЦ „Тъжа" и

Обособена позиция 2: Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти за ХГ-1 и ХГ-2 във ВЕЦ „Мала църква"

Реф. №: 15ИП-550А026

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0022

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.07.2015 г.
Обявление14.07.2015 г.
Документация14.07.2015 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП27.07.2015 г.
Протокол 128.08.2015 г.
Съобщение14.09.2015 г.
Протокол 214.10.2015 г.
Протокол 314.10.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД14.10.2015 г.
Решение за прекратяване ОП214.10.2015 г.
Информация за възстановени гаранции10.11.2015 г.
Договор - обособена позиция 120.11.2015 г.
Информация за възстановени гаранции27.11.2015 г.
Договор за подизпълнение30.11.2015 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 103.05.2017 г.

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2