Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Доставка на сензори за дебитомерни уредби в две обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Доставка на сензори за дебитомерна уредба за ВЕЦ „Цанков камък".
Обособена позиция 2 - Доставка на сензори за дебитомерна уредба за ВЕЦ „ Алеко"

Реф. №: 15ИП-050А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0021

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.07.2015 г.
Обявление14.07.2015 г.
Документация14.07.2015 г.
Протокол 102.09.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения16.09.2015 г.
Протокол 213.10.2015 г.
Протокол 313.10.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител13.10.2015 г.
Договор Обособена позиция 116.11.2015 г.
Договор Обособена позиция 216.11.2015 г.
Информация за възстановени гаранции за участие16.11.2015 г.
Изпълнение на договор Л0115.01.2016 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Справка плащане15.03.2016 г.
Изпълнение на договор Л0216.03.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2