Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование:„Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на обект Площадка АЕЦ „Белене"

Реф. №: 15ТП-219А042

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение02.07.2015 г.
Доклад за класиране17.07.2015 г.
Решение на СД за избор на изпълнител17.07.2015 г.
Протокол 117.07.2015 г.
Протокол 217.07.2015 г.
Протокол 417.07.2015 г.
Протокол от преговори17.07.2015 г.
Договор17.08.2015 г.
Справка плащане05.10.2015 г.
Справка плащане04.11.2015 г.
Справка плащане07.12.2015 г.
Информация възстановени гаранции по договори08.01.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2