Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на автомобилни горива - бензин и дизелово гориво чрез система за зареждане, при условията на безналично плащане с електронни карти, на автобуси превозващи персонал в НЕК ЕАД, по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СХЕМА BG051PO001-2.2.03 "НА ПЪТ", ДОГОВОР ESF-2203-01-01008"

Реф. №: 15ИД-419А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0008

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.03.2015 г.
Борсов договор 175 от 30.04.2015г.30.04.2015 г.
Справки за извършено плащане31.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ13.08.2015 г.
Справки за извършено плащане15.09.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ13.10.2015 г.
Справки за извършено плащане30.10.2015 г.
Справки за извършено плащане12.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ18.11.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ17.12.2015 г.
Връщане на банкова гаранция за изпълнение16.02.2016 г.

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2