Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на смазочни материали за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД"

Реф. №: 15ТП-419А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0007

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.02.2015 г.
Договор03.04.2015 г.
Справка за извършено плащане14.05.2015 г.
Справка за извършено плащане26.05.2015 г.
Справка за извършено плащане23.06.2015 г.
Справка за извършено плащане26.06.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ10.07.2015 г.
Справка за извършено плащане05.11.2015 г.
Справка за извършено плащане18.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ18.11.2015 г.
Справка за извършено плащане16.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ17.12.2015 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ19.01.2016 г.
Изпълнение на договор06.04.2016 г.

Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...
Договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: "Доставка на резервни части на...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2