Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование:"Ремонт на повдигателни съоръжения в обекти на П „ВЕЦ" в 10 /десет/ обособени позиции"

Реф. №: 14ПП-450А099

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0004

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление24.01.2015 г.
Документация24.01.2015 г.
Решение24.01.2015 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП27.02.2015 г.
Протокол 103.04.2015 г.
Протокол 215.04.2015 г.
Съобщение15.04.2015 г.
Протокол 324.04.2015 г.
Решение за прекратяване позиции 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1024.04.2015 г.
Решение за прекратяване позиция 524.04.2015 г.
Информация за възстановени гаранции за участие16.06.2015 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2