Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование:„Доставка на затворни съоръжения в ПАВЕЦ "Орфей" и ВЕЦ "Батак" в три лота:
ЛОТ 1: "Доставка на плунжерен вентил за байпаса на сферичен шибър на ХГ-4 във ВЕЦ "Батак";
ЛОТ 2: "Доставка на спирателна арматура за байпасите на сферичните шибъри на хидрогрупите във ВЕЦ "Батак";
ЛОТ 3: "Доставка на два броя плунжерни вентили за байпасите на дросел клапите на ХГ-2 и 4 в ПАВЕЦ "Орфей"

Реф. №: 14ИП – Х50А090

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0002

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление20.01.2015 г.
Документация20.01.2015 г.
Решение20.01.2015 г.
Протокол 111.03.2015 г.
Съобщение за отваряне на финансови предложения13.03.2015 г.
Протокол 217.03.2015 г.
Протокол 330.03.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител30.03.2015 г.
Договор ЛО105.05.2015 г.
Договор ЛО205.05.2015 г.
Договор ЛО305.05.2015 г.
Справка за извършени плащания07.05.2015 г.
Справки за извършено плащане31.08.2015 г.
Изпълнение на договор Л0108.12.2015 г.
Изпълнение на договор Л0208.12.2015 г.
Изпълнение на договор Л0308.12.2015 г.

Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...
Договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: "Доставка на резервни части на...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2