Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Открита процедура с РЕФ.№ 14ТП-K19А052 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на работниците и служителите на НЕК ЕАД Застраховка "Трудова злополука" - за работниците и служителите, ангажирани в основната и спомагателните дейности на НЕК ЕАД съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука", ДВ бр. 15/2006 г. с посл. изм. ДВ бр. 5/2010 г.“

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Решение 
Обявление 
Отговор на постъпили въпроси03.10.2014г.
Отговор на постъпили върпоси10.10.2014г.
Отговор на постъпили върпоси04.11.2014г.
Отговор на постъпили върпоси13.11.2014г.
Протокол 109.12.2014г.
Протокол 209.12.2014г.
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Ценовите предложения09.12.2014г.
Протокол 319.12.2014г.
Решение за класиране19.12.2014г.
Сключен договор24.02.2015г.
Справка за извършено плащане09.03.2015г.
Справка за извършено плащане27.03.2015г.
Справка за извършено плащане30.04.2015г.
Справка за извършено плащане10.06.2015г.
Справка за извършено плащане06.07.2015г.
Справка за извършено плащане06.08.2015г.
Справка за извършено плащане31.08.2015г.
Справка за извършено плащане06.10.2015г.
Справка за извършено плащане05.11.2015г.
Справка за извършено плащане17.12.2015г.
Изпълнение на договор17.02.2016г.
Справка за извършено плащане18.01.2016 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2