Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Открита процедура с РЕФ.№ 14ТП-K19А052 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на работниците и служителите на НЕК ЕАД Застраховка "Трудова злополука" - за работниците и служителите, ангажирани в основната и спомагателните дейности на НЕК ЕАД съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука", ДВ бр. 15/2006 г. с посл. изм. ДВ бр. 5/2010 г.“

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Решение 
Обявление 
Отговор на постъпили въпроси03.10.2014г.
Отговор на постъпили върпоси10.10.2014г.
Отговор на постъпили върпоси04.11.2014г.
Отговор на постъпили върпоси13.11.2014г.
Протокол 109.12.2014г.
Протокол 209.12.2014г.
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Ценовите предложения09.12.2014г.
Протокол 319.12.2014г.
Решение за класиране19.12.2014г.
Сключен договор24.02.2015г.
Справка за извършено плащане09.03.2015г.
Справка за извършено плащане27.03.2015г.
Справка за извършено плащане30.04.2015г.
Справка за извършено плащане10.06.2015г.
Справка за извършено плащане06.07.2015г.
Справка за извършено плащане06.08.2015г.
Справка за извършено плащане31.08.2015г.
Справка за извършено плащане06.10.2015г.
Справка за извършено плащане05.11.2015г.
Справка за извършено плащане17.12.2015г.
Изпълнение на договор17.02.2016г.
Справка за извършено плащане18.01.2016 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2