Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Открита процедура, реф. №13ИП-450А031 по ЗОП с предмет: "Рехабилитация на системи за възбуждане в 2 /две/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: ХГ 1, ХГ 2 и ХГ 3 във ВЕЦ "Тополница";
Обособена позиция №2: ХГ 3 във ВЕЦ "Левски

10:00 часа на 21.03.2014 год - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Рехабилитация на системи за възбуждане в 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: ХГ 1, ХГ 2 и ХГ 3 във ВЕЦ "Тополница"; Обособена позиция №2: ХГ 3 във ВЕЦ "Левски", Реф. №13ИП-450А031.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2