Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Увеличаване на пропусквателната способност на водовземното съоражение на р.Соколица водохващане Соколица - инженеринг, язовирен район "Розов кладенец", реф.№ 13ПП-Х60А0171

В 14 часа на 28.03.2014г. в НЕК ЕАД - ет. VІ ще се отварят ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Увеличаване на пропусквателната способност на водовземното съоражение на р.Соколица водохващане Соколица/ - инженеринг, язовирен район "Розов кладенец", реф.№ 13ПП-Х60А017


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Сключен договор16.02.2015г.
Справка за извършено плащане14.11.2014г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2