Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Ремонт на таблен затвор на водовземането за ВЕЦ „Кокаляне” – проектиране и изпълнение

Реф. №: 16РП-460А045


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.08.2016 г.
Протокол29.08.2016 г.
Договор04.10.2016 г.

Наименование: "ВЕЦ Девин" – ел.задвижки на техническо водоснабдяване ХГ-1 и ХГ-2"

Реф. №: 16ИП-450А032

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9055354


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява15.08.2016 г.
Условия за участие15.08.2016 г.
Разяснения17.08.2016 г.
Разяснения19.08.2016 г.
Протокол13.09.2016 г.
Договор04.10.2016 г.

Наименование: "Проектиране и изграждане на стълби във входни шахти от короната на яз. стена "Цанков камък" и стълба с пасарелка до изход основен изпускател откъм енергогасител"

Реф. №: 16ИП-060А039

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9055067


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.08.2016 г.
Условия за участие05.08.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти22.08.2016 г.
Протокол03.10.2016 г.
Договор21.10.2016 г.

Наименование: "ВЕЦ "Девин" - Рехабилитация на хидротурбинно оборудване на ХГ-1 и ХГ-2 с три обособени позиции"

Реф. №: 16ИП-А50А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9054678


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.07.2016 г.
Условия за участие26.07.2016 г.
Протокол18.08.2016 г.
Договор-ОП 119.09.2016 г.
Договор-ОП 219.09.2016 г.
Договор-ОП 319.09.2016 г.

Наименование: Доставка на ново задвижване за 1 фаза на МП 400 kV

Реф. №: 16ИП-450А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9054630


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява25.07.2016 г.
Условия за участие25.07.2016 г.
информация за удължаване срок за получаване на оферти08.08.2016 г.
Протокол30.08.2016 г.
Договор04.10.2016 г.

Наименование:Доставка на рентгенов апарат за нуждите на Органа за контрол "Контрол по дефектоскопия" от вида "С"

Реф. №: 16ИП-Х50А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9054087


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.07.2016 г.
Условия за участие05.07.2016 г.
Протокол22.07.2016 г.
Договор18.08.2016 г.

Наименование: Обществена поръчка, в две обособени позиции - реф. № 16ИП-560А033, с предмет:
Обособена позиция 1 – "Доставка на 20 бр. радиостанции в 150 MHz обхват";
Обособена позиция 2 - "Доставка на 43 броя преносими и 13 броя стационарни радиостанции с 50-58 MHz обхват"

Реф. №: 16ИП-560А033

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053977


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява30.06.2016 г.
Условия за участие30.06.2016 г.
Разяснения04.07.2016 г.
протокол08.08.2016 г.
Договор ОП119.08.2016 г.
Договор ОП219.08.2016 г.

Наименование: "Доставка на природен газ за нуждите на ПОК "Енерго" - Пампорово"

Реф. №: 16ТП-490А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053906


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява28.06.2016 г.
Условия за участие28.06.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти15.07.2016 г.
Протокол21.07.2016 г.
Договор18.08.2016 г.

Наименование: "Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване"

Реф. №: 16АС-М19А036

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053834


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП23.06.2016 г.
Условия за участие23.06.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти05.07.2016 г.
Протокол22.07.2016 г.
Договор - ОП 124.08.2016 г.
Договор - ОП 324.08.2016 г.
Договор - ОП 424.08.2016 г.
Договор - ОП 524.08.2016 г.
Договор - ОП 624.08.2016 г.

Наименование: Обществена поръчка, в две обособени позиции - реф. № 16ИП-560А032, с предмет:
Обособена позиция 1 - Преливник на яз. стена „Студен кладенец" - идеен проект за ремонт, ХТК по каскада „Арда";
Обособена позиция 2 - Бързоток на преливника на яз. стена „Кърджали" - проект за ремонт, подрайон „Кърджали", ХТК по каскада „Арда"

Реф. №: 16ИП-560А032

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053672


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява16.06.2016 г.
Условия за участие16.06.2016 г.
Протокол19.07.2016 г.
Договор ОП 119.08.2016 г.
Договор ОП216.09.2016 г.

Наименование: Доставка и монтаж на автоматизирана система за измерване на ниво на язовир "Белмекен"

Реф. №: 16ИП-А60А031

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053928


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява15.06.2016 г.
Условия за участие15.06.2016 г.
Разяснения17.06.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти28.06.2016 г.
Протокол27.07.2016 г.

Наименование: "СМР по инжектиране на водни кули в две обособени позиции:
Обособена позиция 1 – "Ремонт на водна кула "Белмекен" – отстраняване на течове между коти 1901 и 1911, горна камера и покрив";
Обособена позиция 2 – "Запълване на каверни зад облицовката на шахта "Змеица"

Реф. №: 16РП-260А030

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053626


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява14.06.2016 г.
Условия за участие14.06.2016 г.
Протокол15.07.2016 г.
Договор - ОП 229.07.2016 г.
Договор ОП 112.08.2016 г.

Наименование: "Изготвяне на независима оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на материали, материални запаси и дълготрайни материални активи за срок от 2 (две) години"

Реф. №: 16ТП-У19А035

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053615


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява14.06.2016 г.
Условия за участие14.06.2016 г.
Протокол19.07.2016 г.
Договор17.08.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Увеличаване на пропускателната...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Анализ на резултатите от...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на ново задвижване за 1...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2