Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Ремонт и пренавиване на асинхронни ел. двигатели за номинално напрежение 220/380 V и номинална честота 50 Hz, използвани за задвижване на съоръжения" в Предприятие "Водноелектрически централи"

Реф. №: 16РП–Р50А057

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9061090


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.02.2017 г.
Условия за участие02.02.2017 г.
Протокол02.03.2017 г.

Наименование: Извършване на преводачески услуги от български на руски и/или английски език и от руски и/или английски на български език под формата на писмени преводи във връзка с доставка на ядрено оборудване и арбитражни производства

Реф. №: 17АС–Г19А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9060955


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява27.01.2017 г.
Условия за участие - преводи27.01.2017 г.
Протокол01.03.2017 г.
Договор24.03.2017 г.

Наименование: Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД в с. Сестримо, гр. Пещера, гр. Белово и гр. Батак“

Реф. №: 16ТП-В19А100-ЛО4


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.01.2017 г.
Протокол03.02.2017 г.
Договор01.03.2017 г.

Наименование: "Изготвяне на проекти за нуждите на НЕК ЕАД в 5 (пет) обособени позиции:
Обособена позиция №1 - Проектиране на смукателна вентилационна система в шибърно помещение, помпено помещение и турбинна зала – във ВЕЦ "Батак";
Обособена позиция №2 – Проектиране на рехабилитация на противопожарно и техническо водоснабдяване във вентилни станции №1 и №2 в ПАВЕЦ "Чаира";
Обособена позиция №3 – Проектиране на нова тръбна линия за подаване на охлаждаща вода на ХГ в компенсаторен режим в ПАВЕЦ "Чаира";
Обособена позиция №4 – Проектиране за укрепване и биологична рекултивация на свлачище в района на ВЕЦ във ВЕЦ "Цанков камък";
Обособена позиция №5 – Проект за възстановяване на настилка и конструкция мост, вертикална планировка – бетонова площадка ВЕЦ "Ивайловград"

Реф. №: 16ИП-450А048

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9060461


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.01.2017 г.
Условия за участие05.01.2017 г.
Приложения - ОП-105.01.2017 г.
Приложения - ОП-205.01.2017 г.
Приложения - ОП-405.01.2017 г.
Протокол01.02.2017 г.
Договор - ОП 108.03.2017 г.
Договор - ОП 308.03.2017 г.
Договор - ОП 408.03.2017 г.

Наименование: "Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от служба по трудова медицина в изпълнение на чл. 25 от ЗЗБУТ за срок от една година"

Реф. №: 16TП-У19А104

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9060264


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява23.12.2016 г.
Условия за участие23.12.2016 г.
Разяснения29.12.2016 г.
Протокол24.01.2017 г.
Договор14.02.2017 г.

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в пет обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Почивен комплекс "Енерго-Пампорово"
Обособена позиция 2 – Обекти в гр. София и с. Долни Пасарел
Обособена позиция 3 – Обекти в гр. Пловдив, гр. Кричим и с. Михалково
Обособена позиция 4 – Обекти в с. Сестримо, гр. Пещера, гр. Белово и гр. Батак
Обособена позиция 5 – Обекти в гр. Кърджали и гр. Ивайловград

Реф. №: 16ТП-В19А100

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9059781


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.12.2016 г.
Условия за участие12.12.2016 г.
Протокол10.01.2017 г.
Договор ОП 523.01.2017 г.
Договор ОП 106.02.2017 г.
Договор ОП 306.02.2017 г.
Договор ОП 214.02.2017 г.

Наименование: "Инжектиране и саниране на преливник на язовирната стена на ВЕЦ "Луковит"

Реф. №: 16РП–Х50А049

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9059211


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява29.11.2016 г.
Условия за участие29.11.2016 г.
Промяна - отваряне на оферти14.12.2016 г. 10:00 ч.
Информация удължаване на срока за получаване на оферти16.12.2016 г.
Протокол18.01.2017 г.
Договор10.02.2017 г.

Наименование: "Ремонт на пожароизвестителни инсталации в две обособени позиции - реф.№16ИП-550А037, както следва:
Обособена позиция 1 - Ремонт пожароизвестителна система на ведомствени блокове на ВЕЦ "Студен кладенец";
Обособена позиция 2 – Сигнализация и управление на ПГИ с СО2 на ХГ1 и ХГ2 – изпълнение на проект на ВЕЦ "Цанков камък"

Реф. №: 16ИП-550А037

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9058915


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява09.11.2016 г.
Условия за участие09.11.2016 г.
Работен проект09.11.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти22.11.2016 г.
Протокол06.01.2017 г.

Наименование: "Доставка на резервни части за пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, пожарни кранове, части за аварийно смукателни вентилационни системи и системи за контрол и сигнализация на газ СО2 за осигуряване на авариен резерв в обектите на Предприятие "Водноелектрически централи"

Реф. №: 16РП-Р50А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9058338


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ОБЯВА08.11.2016 г.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ08.11.2016 г.
Протокол29.11.2016 г.
Договор23.01.2017 г.

Наименование: "Подновяване на правото за ползване за антивирусна защита "ESET Endpoint Antivirus"

Реф. №: 16ИТ-Х19А085

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9058299


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.11.2016 г.
Условия за участие07.11.2016 г.
Протокол21.11.2016 г.
Договор13.12.2016 г.

Наименование: „Изготвяне на експертни становища за актуализацията на работния проект за „Увеличение на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“, чрез изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“

Реф. №: 16ИП-У19А084

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9058352


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.10.2016 г.
Условия за участие26.10.2016 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за удължаване на оферти08.11.2016 г.
Протокол16.11.2016 г.
Договор29.11.2016 г.

Наименование: "Доставка на инфрачервен спектрофотометър за химическа лаборатория и модул в две обособени позиции", както следва:
Обособена позиция 1: Модул за измерване на киселинност на газ SF6
Обособена позиция 2: Инфрачервен спектрофотометър за химическа лаборатория

Реф. №: 16ИП-Х50А045

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9057285


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява10.10.2016 г.
Условия за участие10.10.2016 г.
Разяснения11.10.2016 г.
Протокол31.10.2016 г.
Договор17.11.2016 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на автоматизирана система за измерване на ниво на язовир "Белмекен"

Реф. №: 16ИП-А60А051

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9057079


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява03.10.2016 г.
Условия за участие03.10.2016 г.
Протокол05.12.2016 г.

Наименование: "Проектиране и изграждане на ЛСО(локална система за оповестяване) в три обособени позиции"
Обособена позиция №1: „ЛСО (локална система за оповестяване) за високи води - ВЕЦ "Кърджали" - проектиране и изграждане“
Обособена позиция №2: „ЛСО (локална система за оповестяване) за високи води - ВЕЦ "Цаков камък" - проектиране и изграждане“
Обособена позиция №3: „ЛСО (локална система за оповестяване) за високи води - ВЕЦ "Студен кладенец" - проектиране и изграждане“

Реф. №: 16ИП-У50А030

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9056857


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.09.2016 г.
Условия за участие26.09.2016 г.
Разяснения12.10.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти18.10.2016 г.
Протокол09.11.2016 г.
Договор - ОП 101.12.2016 г.
Договор - ОП 201.12.2016 г.
Договор - ОП 301.12.2016 г.

Наименование: Доставка на 2 бр. табла за температурен контрол на ХГ2 и ХГ3 с контролер за ПАВЕЦ „Чаира“

Реф. №: 16ИП-Т50А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9056728


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява20.09.2016 г.
Условия за участие20.09.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти04.10.2016 г.
Протокол21.10.2016 г.
Договор09.11.2016 г.

Наименование: "Укрепване и преустройство на средния корпус и част от североизточния корпус на сградата на ПД "Енерго" Приморско"

Реф. №: 16ИП-019А004

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9056553


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява15.09.2016 г.
Условия за участие15.09.2016 г.
Разяснения17.09.2016 г.
Приложение 117.09.2016 г.
Приложение 217.09.2016 г.
Приложение 517.09.2016 г.
Приложение 317.09.2016 г.
Приложение 417.09.2016 г.
Разяснения20.09.2016 г.
Протокол25.10.2016 г.
Договор02.12.2016 г.

Наименование: "Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване в две обособени позиции":
Обособена позиция №1 - "Доставка на бутилирана вода за питейни цели, пластмасови чаши за еднократна употреба и диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване за ВЕЦ "Тешел", ВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Въча-2", ЯР "Въча";
Обособена позиция №2 – "Доставка на бутилирана вода за питейни цели, пластмасови чаши за еднократна употреба и диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване за ВЕЦ "Видима"

Реф. №: 16АС-М19А036


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.08.2016 г.
Приложения към поканата30.08.2016 г.
Протокол09.09.2016 г.

Наименование: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции, в 8 /осем/ обособени позиции":
Обособена позиция №1 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №2 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №3 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №4 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №5 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №6 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №7 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №8 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции.

Реф. №: 16ФС-414А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9055935


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява29.08.2016 г.
Условия за участие29.08.2016 г.
Разяснения13.09.2016 г.
Протокол04.10.2016 г.
Договор - ОП 226.10.2016 г.
Договор - ОП 626.10.2016 г.
Договор - ОП 728.10.2016 г.
Договор - ОП 314.11.2016 г.
Договор - ОП 814.11.2016 г.
Договор - ОП 109.12.2016 г.
Договор - ОП 509.12.2016 г.

Наименование: "Осигуряване на самолетни билети и хотелски настанявания при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите от НЕК ЕАД и нейните поделения"

Реф. №: 16ТП-А19А062

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9055846


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.08.2016 г.
Условия за участие26.08.2016 г.
Протокол28.09.2016 г.
Договор11.10.2016 г.

Наименование: Реконструкция на помещението на затворните съоръжения на водовземна кула на Главна напорна деривация (ГНД) за ВЕЦ „Тешел“

Реф. №: Реф. № 16ИП – Р60А044

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9055503


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ОБЯВА18.08.2016 г.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ18.08.2016 г.
Приложение_№118.08.2016 г.
Приложение_№218.08.2016 г.
Приложение_№318.08.2016 г.
Приложение_№418.08.2016 г.
Приложение_№518.08.2016 г.
Приложение_№618.08.2016 г.
Приложение_№7 технически паспорт18.08.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК10.09.2016 г.
Протокол10.10.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Увеличаване на пропускателната...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Анализ на резултатите от...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на ново задвижване за 1...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2