Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Проектиране и изграждане на ЛСО(локална система за оповестяване) в три обособени позиции"
Обособена позиция №1: „ЛСО (локална система за оповестяване) за високи води - ВЕЦ "Кърджали" - проектиране и изграждане“
Обособена позиция №2: „ЛСО (локална система за оповестяване) за високи води - ВЕЦ "Цаков камък" - проектиране и изграждане“
Обособена позиция №3: „ЛСО (локална система за оповестяване) за високи води - ВЕЦ "Студен кладенец" - проектиране и изграждане“

Реф. №: 16ИП-У50А030

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9056857


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.09.2016 г.
Условия за участие26.09.2016 г.
Разяснения12.10.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти18.10.2016 г.
Протокол09.11.2016 г.
Договор - ОП 101.12.2016 г.
Договор - ОП 201.12.2016 г.
Договор - ОП 301.12.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2