Новини и информация
   English       
Новини

 19..09..2014
НЕК преведе 500 хил. лв. на "Топлофикация Сливен" ЕАД

 12..09..2014
Мизия получи помощ от Национална електрическа компания

 18..07..2014
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е    

Архив ...
Списание "Енергетика"

 Списание Енергетика 4'2014 Юли-Август

3'2014
2'20141'2014
6'20135'2013
4'20133'2013
2'20131'2013
6'20125'2012
4'20123'2012
2'20121'2012
6'20115'2011
4'20113'2011
1-2'2011

  
Предприятие ВЕЦ
Предприятие Язовири и Каскади

 

Токът у нас е скъп и неконкурентен


Интервю на инж. Красимир Първанов, Изпълнителен директор на Националната електрическа компания ЕАДТова, което от голямо значение за работата ни, е потреблението на електроенергията. На този етап имаме достатъчно мощности. През т. г. ще влезе в експлоатация ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово" с мощност 670 мегавата. До края на 2010 г. очакваме да заработи и ВЕЦ Цанков камък" - 80 мегавата. ЧЕЗ има желание да изгради сериозна газова мощност в ТЕЦ „Варна". Дай боже, темповете на икономическия подем в страната да са толкова бързи, че да ни накарат да търсим нови енергийни източници, за да удовлетворяваме пазара с доставки на енергия.

Г-н Първанов, какви проблеми поставя пред НЕК сегашното състояние на пазара на ток?

На регулирания пазар НЕК действа според Закона за енергетиката и свързаните с него нормативи. Купуваме енергия от производителите по определени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) квоти и цени и продаваме на крайния снабдител (енергото - б. а.) също по определени квоти и цени. Разковничето е в свободния пазар на електроенергия. На този пазар НЕК трябва много сериозно да работи. Необходима е и добра вътрешна организация, за да бъдем конкурентни.

За хората е важно състоянието на регулирания пазар. От него зависят сметките ни.

На регулирания пазар в периода до 1 юли 2010 г. едва ще покриваме разходите си. Разликата между цената, на която купуваме енергията, и тази, на която я продаваме, е нищожна - 0,1 ст./кВтч, което всъщност е издръжката на обществения доставчик НЕК.

Какво увеличение на тарифите на НЕК ще бъде необходимо от 1 юли т.г. според вашите разчети?

Около 2 ст. за киловатчас. Нека ви обясня основните проблеми в образуването на цените. От няколко години в цената за пренос на енергията държавата ни признава условно постоянни разходи, които са били валидни за 2002-2003 г. Оттогава НЕК е инвестирала в мрежата, в подстанции и в други енергийни съоръжения, което за съжаление не е отчетено в тарифите. Абсолютно неаргументирано и безпринципно не ни признават и разходите за помпите на ПАВЕЦ “Чаира”, които са 60-70 млн. лева годишно. Затова без увеличение на цената няма да можем.

Споменахте за големи инвестиции. Къде са те?

Един от проблемите досега е бил, че години наред НЕК е заплащала сериозни инвестиционни обекти и със собствени оборотни средства. Например за изпълнението на проекта АЕЦ “Белене” и на хидроенергиен възел “Цанков камък”. Това са два огромни обекта - като ресурс и като време, и не е било разумно да се заплаща и с оборотни средства.

Тези разходи на каква стойност са?

За “Белене” имаме кредит от БНП “Париба”. С оборотни средства погасяваме лихвите. Освен това финансираме строителството на хидроенергийния комплекс “Цанков камък” - около 100 млн. евро годишно.Има и втори сериозен проблем, който ще дойде при включването на новата ТЕЦ “Ей И Ес Гълъбово”. Там цената на енергията е значително висока. Считам, че колегите от ДКЕВР ще подходят с цялата сериозност към проблема и ще разберат, че без отчитането на тези фактори няма да можем да доведем компанията до добро финансово състояние. Иначе просто ще бъдем на загуба. Това е истината. Двете задачи пред компанията са да получи разумна регулирана цена и един добър пазар на електроенергията на границата на България.

Вие наследихте от предишни правителства дългосрочните договори за изкупуване на тока от трите ТЕЦ “Марица-изток” на завишени цени. Имаше идея тези разходи да се покриват от специална надбавка в тарифите за потребителите - за да е ясно и прозрачно кой ги причинява.

Смятам, че на този етап това няма да се случи и тези разходи ще останат за сметка на НЕК. За съжаление това са договори за гарантирано изкупуване на електроенергията на гарантирани цени за гарантирани периоди. Ето това е!

Значи единственото в тях, което може да намали цените на тока, е стойността на горивото - на въглищата от държавните “Мини Марица-изток”.

Точно така.

Не ви е работа да знаете, но има ли според вас възможност за поевтиняване на въглищата?

Да не си навлека гнева на колегите. Но е факт, че цената на българските въглища се запази, при положение че цената на международните пазари падна драстично.

Нашите сега да не са станали по-скъпи от вносните?

Не мога да коментирам. Но екипът, с който работим, счита, че е разумно и обосновано цената на въглищата да падне с 5-7 лева/т. Ако по този начин се намали себестойността и нещата вече ще се подредят по съвсем друг начин.

НЕК е длъжна да гарантира стабилността на електроенергийната ни система. Как ви се отразява бумът във възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), които работят доста непредвидимо?

За подобряване на сигурността на системата след въвеждането в експлоатация на повече мощности от ВЕИ разчитаме най-вече на ПАВЕЦ “Чаира”. Там трябва да увеличим обема на долния изравнител на централата чрез изграждане на язовир “Яденица” и свързващ тунел. Така ще се подобри значително функционалността на ПАВЕЦ. Това е единственият начин, по който ще можем да компенсираме енергията от вятърните паркове. Има бум в изграждането на такива в Североизточна България, но трябва да е ясно, че са необходими сериозни инвестиции за пълно реконструиране на мрежата. Засега считаме, че не повече от 1700 мегавата вятърна енергия ще може да се инсталира в България, защото това е мощността, която ще можем да компенсираме.

Населението вече плаща надбавка за “зелен” ток по 0,212 ст. на киловатчас. Тези части от стотинката се делят на много части. Вашият дял покрива ли разходите на НЕК, свързани с ВЕИ?

Във финансов план това е една драстично ниска стойност за инвестициите, които трябва да се направят, и то в срок до около 2 години. Трябва да бъдат изградени подстанции и електропроводи на 110 и 400 киловолта. Там имаме сериозни проблеми с отреждането на земи за сервитути. В момента пускаме писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с което искаме облекчен режим.

През следващите две години какви инвестиции трябва да направи НЕК заради ВЕИ?

По предварителни разчети - не по-малко от 100-150 млн. лева за реконструкции и строителство на електропроводи и подстанции. В това число влиза реконструкцията на подстанция “Шабла”, подстанция “Каварна”, както и подмяната на сечението на електропроводи с цел увеличаване на преносните им възможности. Изгражда се възлов електропровод, който искаме да въведем в експлоатация тази година. Това е електропроводът от подстанция “Добрич” до нова възлова станция “Маяк”, за да можем да изнесем енергията от този изключително концентриран район на ветропаркове.

Възможно ли е да използвате пари от европейските фондове за тази инфраструктура?

Трябва да се използват максимално тези възможности. Трябва да се работи повече с човешкия потенциал в компанията, който да се занимава с предоставянето на средства от такива фондове. При нас работят добри финансисти. Те ще вземат нещата в свои ръце.

Турция ще се присъедини през т. г. към европейската електроенергийна система. Ще ви даде ли това възможност за износ на ток натам?

НЕК задължително трябва да стъпи на пазара на електроенергия в Турция. Страната ще влезе в Европейската енергийна система на 1 юли. От един месец има експериментална работа в паралел, но без натоварване. Така че точно сега е моментът да започнем конкретни търговски преговори. В момента имаме запитвания, започнахме първи срещи, но още няма конкретика за сключване на договори. Но ако ние не направим това, ще го направи конкуренцията ни в региона.

Кой е конкуренция на НЕК на Балканите?

На свободния пазар има големи търговци, които много сериозно ни конкурират с по-ниски цени.

Откъде те успяват да вземат по-евтин ток от българския?

В Румъния в момента има много добри условия за покупка на евтина енергия. Ако ние не съумеем да покажем търговски нюх и да предложим добри договори на южната ни граница, това ще го направят конкурентите ни от Румъния.

Изненадвате ме. Винаги се е казвало, че румънският ток е по-скъп от нашия. Как така изведнъж техният се оказва по-изгоден от нашия?

Това показват числата, когато направим процедура за търговия на енергия. Това е факт.

Тяхната енергия е по-конкурентна от нашата?

Абсолютно е така.

С инж. Красимир Първанов, Изпълнителен директор на НЕК ЕАД, разговаря Весела Ванева
Интервюто е публикувано във в. Труд на 23.02.2010 г.

За компанията
50 години ВЕЦ Алеко (PDF)

Хидроенергийни каскади и язовири (PDF)

ПАВЕЦ Чаира и каскада Белмекен-Сестримо (PDF)

Проект Хидровъзел Цанков камък (PDF)

80г. ВЕЦ Симеоново (PDF)

Рекламна брошура на НЕК ЕАД (PDF)

50 години хидровъзел Студен кладенец (PDF)

50г. ВЕЦ Батак (PDF)

Връзки
МИЕ - Министерство на икономиката и енергетиката

БЕХ ЕАД - Български енергиен холдинг ЕАД

ECO ЕАД - Електроенергиен системен оператор ЕАД

ДКЕВР - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Сигнали и предложения
Писмени сигнали и жалби могат да се подават на: signali@nek.bg
Signals and proposals
Written signals and complaints can be sent to: signali@nek.bg
 
(C) 2005-2012, НЕК ЕАД

| начало | за контакти |