Новини и информация
   English       
Новини

 12..09..2014
Мизия получи помощ от Национална електрическа компания

 18..07..2014
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е    

 08..07..2014
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Архив ...
Списание "Енергетика"

 Списание Енергетика 4'2014 Юли-Август

3'2014
2'20141'2014
6'20135'2013
4'20133'2013
2'20131'2013
6'20125'2012
4'20123'2012
2'20121'2012
6'20115'2011
4'20113'2011
1-2'2011

  
Предприятие ВЕЦ
Предприятие Язовири и Каскади

 

НОВ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕСО ЕАД

На заседание на Съвета на директорите на НЕК ЕАД беше избран нов Съвет на директорите на Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), дъщерно дружество на НЕК ЕАД.

Съветът на директорите на НЕК ЕАД освободи членовете на Съвета на директорите на ЕСО ЕАД, Иван Айолов и Валентина Христова.

Новият Съвет на директорите на ЕСО ЕАД е както следва:

  1. Диана Янева
  2. Иван Йотов
  3. Митю Христозов
Диана Янева е и.д. Директор на дирекция Природни ресурси и концесии в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Иван Йотов има близо 16 годишен стаж в структурите на Националната електрическа компания ЕАД. От 2000 г. заема длъжността Началник електропреносен район Плевен към предприятие Мрежи високо напрежение на НЕК ЕАД, а от 2007 г. заема длъжността ръководител Мрежови експлоатационен район – Плевен в ЕСО ЕАД. Г-н Йотов е завършил ВМЕИ – Габрово със специалност Електроинженер.

Митю Христозов е дългогодишен директор на ЦДУ.

Промяната в Съвета на директорите на ЕСО ЕАД е наложена поради изтичане на мандата на предишното ръководство. Новият Съвет на директорите на ЕСО ЕАД е избран за срок от 3 години.15.02.2010 г.
ПРЕСЦЕНТЪР

За компанията
50 години ВЕЦ Алеко (PDF)

Хидроенергийни каскади и язовири (PDF)

ПАВЕЦ Чаира и каскада Белмекен-Сестримо (PDF)

Проект Хидровъзел Цанков камък (PDF)

80г. ВЕЦ Симеоново (PDF)

Рекламна брошура на НЕК ЕАД (PDF)

50 години хидровъзел Студен кладенец (PDF)

50г. ВЕЦ Батак (PDF)

Връзки
МИЕ - Министерство на икономиката и енергетиката

БЕХ ЕАД - Български енергиен холдинг ЕАД

ECO ЕАД - Електроенергиен системен оператор ЕАД

ДКЕВР - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Сигнали и предложения
Писмени сигнали и жалби могат да се подават на: signali@nek.bg
Signals and proposals
Written signals and complaints can be sent to: signali@nek.bg
 
(C) 2005-2012, НЕК ЕАД

| начало | за контакти |