Новини и информация
   Нов Съвет на директорите на ЕСО ЕАД English       
Новини

 17..04..2014
Министър Драгомир Стойнев: С предприетите от нас мерки успяхме да стабилизираме НЕК

 07..04..2014
Прессъобщение

 27..03..2014
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Задължения ЧЕЗ

Архив ...
Списание "Енергетика"

 Списание Енергетика 1'2014 Януари-Февруари

6'20135'2013
4'20133'2013
2'20131'2013
6'20125'2012
4'20123'2012
2'20121'2012
6'20115'2011
4'20113'2011
1-2'2011


 

НОВ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕСО ЕАД

На заседание на Съвета на директорите на НЕК ЕАД беше избран нов Съвет на директорите на Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), дъщерно дружество на НЕК ЕАД.

Съветът на директорите на НЕК ЕАД освободи членовете на Съвета на директорите на ЕСО ЕАД, Иван Айолов и Валентина Христова.

Новият Съвет на директорите на ЕСО ЕАД е както следва:

  1. Диана Янева
  2. Иван Йотов
  3. Митю Христозов
Диана Янева е и.д. Директор на дирекция Природни ресурси и концесии в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Иван Йотов има близо 16 годишен стаж в структурите на Националната електрическа компания ЕАД. От 2000 г. заема длъжността Началник електропреносен район Плевен към предприятие Мрежи високо напрежение на НЕК ЕАД, а от 2007 г. заема длъжността ръководител Мрежови експлоатационен район – Плевен в ЕСО ЕАД. Г-н Йотов е завършил ВМЕИ – Габрово със специалност Електроинженер.

Митю Христозов е дългогодишен директор на ЦДУ.

Промяната в Съвета на директорите на ЕСО ЕАД е наложена поради изтичане на мандата на предишното ръководство. Новият Съвет на директорите на ЕСО ЕАД е избран за срок от 3 години.15.02.2010 г.
ПРЕСЦЕНТЪР

За компанията
Годишен доклад 2011 (PDF)

Годишен доклад 2010 (PDF)

Годишен доклад 2009 (PDF)

Годишен доклад 2008 (PDF)

Годишен доклад 2007 (PDF)

50 години ВЕЦ Алеко (PDF)

Хидроенергийни каскади и язовири (PDF)

ПАВЕЦ Чаира и каскада Белмекен-Сестримо (PDF)

Проект Хидровъзел Цанков камък (PDF)

80г. ВЕЦ Симеоново (PDF)

Рекламна брошура на НЕК ЕАД (PDF)

50 години хидровъзел Студен кладенец (PDF)

50г. ВЕЦ Батак (PDF)

Връзки
МИЕ - Министерство на икономиката и енергетиката

БЕХ ЕАД - Български енергиен холдинг ЕАД

ECO ЕАД - Електроенергиен системен оператор ЕАД

ДКЕВР - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

 
(C) 2005-2012, НЕК ЕАД

| начало | за контакти |